Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму

Курсовая работа

Topic” The current state and prospects of castle tourism in the world”

One of the priorities of the tourism industry in the world is castle tourism.Orzanization of weddings and solemn ceremonies is important and quite popular nowadays. Current condition, prospects of development, role, importance and trends of castle tourism have been investigated in the paper. Our scientific work consists of introduction, two chapters, conclusion and the list of literature. In the introduction we proved the actuality of the chosen topic, set aims and tasks of the research, mentioned the methods, subject and object of our research. The subject of the research are castles. The object of the research is castle tourism center development, namely in Germany, Portugal and Switzerland. Theoretical and methodological bases of castle tourism have been studied in the first chapter. The most popular countries of castle tourism in the world have been researched in the second chapter. The information provided in two chapters has been summed up in the conclusion. The literature used in the paper has been enumerated in the list of literature.

Keywords: castle tourism, fortifications, tourism, castle industry, tour, art of building, tourism product, recreational,spiritual, humanitarian, function.

Вступ

Туризм як соціальне явище, що представляє собою пересування з метою пізнання своєї або інших країн, а також відпочинку і розваг, зв’язаний із багатовіковою традицією. У своїх різних формах і проявах туризм має історію, що значно старіша, ніж сама ця назва.

Історично туристичний рух насичений пізнавальними цінностями і внаслідок цього він носить цільовий, активний характер, підкріплений творчими мотивами. Сучасний туризм став результатом появи та еволюції подорожей. При цьому змістове наповнення поняття туристичної діяльності щоразу збагачується, і нині виходить далеко за межі свого первинного розуміння як організації подорожей з метою пізнання та відпочинку.

Сьогодні туристична діяльність — це один із важливих аспектів нової філософії бізнесу нинішнього інформаційного суспільства, який в умовах змін підприємницького середовища відкриває нові можливості вирішення проблем тайм- менеджменту у всіх його проявах, а саме — дає змогу паралельно та одночасно ефективно реалізувати дві функції — соціального характеру (оздоровчу, духовну та гуманітарну) та професійно-ділову (укладання угод, проведення нарад, вирішення стратегічних завдань тощо).

10 стр., 4591 слов

Отрасль туризма Финляндии

... развития социально-экономических показателей, способствующих развитию туристского потока, и развитие сферы туризма в Финляндии. Работа состоит из трех глав. Первая глава характеризует показатели социально- ... статистических источников. ДИАГРАММА 2.1. Сравнительная динамика поступлений в ВВП от сферы туризма в Финляндии и Республики Беларусь, млн. долл. ТАБЛИЦА 2.01. Количество человек, работающих ...

Сучасна індустрія туризму — одна з найприбутковіших та найперспективніших щодо темпів зростання галузей світового господарства. Туризм впливає на економічний розвиток не лише на національному рівні, а й зумовлює зміни в розвитку певного регіону (області) країни, видозмінюючи їх інфраструктуру, споживчий ринок, інші галузі підприємницької діяльності, навіть сьогодні — в умовах світової фінансової кризи. Туризм є однією з найбільших і динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії.

Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що одним з пріоритетних напрямів розвитку туристичної індустрії в світі неодмінно повинен бути замковий туризм, в основі якого використання об’єктів фортифікаційного зодчества. Тому питання розвитку замкового туризму та підвищення його привабливості на національному та міжнародному рівнях є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку і становлення туристичної галузі країн.

Об’єктом дослідження є центр розвитку замкового туризму, а саме: Німеччина, Португалія, Швейцарія.

Предметом дослідження в курсовій роботі є замки.

Мета дослідження полягає в аналізі сучасного стану та визначення перспектив розвитку замкового туризму в світі.

Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Визначити роль і значення замкового туризму;

2. Охарактеризувати фортеці, замки як краєзнавчо-туристичні ресурси;

3. Дослідити збереження і відновлення замкових комплексів;

4. Вивчити популярні країни замкового туризму в світі;

5. Скласти туристичний маршрут.

Структура курсової роботи складається з вступу, двох розділів та спискувикористаної літератури. Окрім цього, курсова робота написана на матеріалах інтернет джерел та літературних джерел.

1. Теоретичні основи замкового туризму

1.1 Роль і значення замкового туризму

За даними ВТО, понад 2/3 замків (а це понад 1500 фортифікацій) світу сьогодні успішно відновлені і використовуються у туристичній сфері, зокрема у готельному господарстві . Туристам притаманне прагнення бодай декілька днів пожити у справжньому середньовічному замку, скуштувати страви старожитньої етнічної кухні та взяти участь в анімаційних лицарських розважальних програмах замкового дозвілля. Окрім того, королівські замки та знатні аристократичні двори частково чи повністю перетворені у музеї, історичні пам’ятки і, таким чином, є об’єктами туристичних екскурсій. Інші — утворюють цілісні туристичні комплекси з загадковими, сповненими історичних загадок і таємниць замковими спорудами, в яких виставляються музейні експонати; готельним номерним фондом, конференц- залами, атракційними туристичними програмами (лицарські турніри, стріляння з арбалетів, винно-дегустаційними заходами тощо).

Важливим та дедалі популярнішим напрямом замкового туризму у всьому світі є організація весільних та інших урочистих церемоній, що яскраво ілюструє сучасні тенденції наслідування аристократизму поведінки та духу. Це, ще раз доводить те, що сьогодні туризм увійшов до першочергових потреб людства, охопивши всі сфери суспільно-економічного та особистого життя людини. Щодо України, то вона дуже тісно пов’язана з історією інших країн, містикою, королівськими та древніми знатними дворами, оскільки, як і у європейських країнах (Франції, Італії, Англії, нинішніх Угорщині, Румунії, Чехії, Німеччині), на українських теренах замки та фортеці масово зводяться у ХІV-ХVII ст., активно трансформуючись з палаців з елементами італійського «бароко» у палаци у стилі вишуканого «класицизму» аж до кінця XVIII ст., набуваючи яскравої української своєрідності. Кількість самобутніх замків, палаців, фортець та родових маєтків шляхти, уцілілих до XIX ст., за експертними підрахунками, обчислюється сотнями. На жаль, винищення родової аристократії більшовиками та націоналізація маєтків призвели до часткового, а в більшості випадків повного руйнування всіх замкових споруд (прямого та опосередкованого — шляхом перетворення їх у школи, будинки культури, адміністрації тощо).

21 стр., 10197 слов

Сучасні особливості розвитку туристичного комплексу світу на ...

... сучасному етапі розвитку в сфері туризму діють різноманітні типи підприємств, яка здійснюють туристську діяльність: · організатори туризму (туроператори і турагентства); · перевізники; · готелі та інші засоби розміщення; · заклади системи розваг; · інші туристичні ...

Проте, навіть, не зважаючи на такі безповоротні втрати, і досі в Україні налічується більш, ніж сто тільки замкових твердинь — або їх руїн — свідків героїчного, місцями трагічного, але завжди романтично легендарного українського минулого. У більшості вони занедбані, аленавіть у такому вигляді можуть стати об’єктом як внутрішнього, так і зовнішнього туристичного попиту.

Можна виділити два основні напрями розвитку замкового туризму:

1. Передача об’єктів замково-фортифікаційного зодчества на певних умовах туристичному бізнесу і перетворення їх на основі реконструкції у готелі, відпочинкові комплекси, розважальні заклади ресторанного сектору туризму у старовинному середньовічному стилі. Даний напрям є досить архітектурно складним і капіталомістким, вимагає великих інвестицій. Окупність таких інвестиційних проектів, за свідченнями європейського досвіду, в середньому складає 8-12 років залежно від ступеня зруйнованості споруди, а отже обсягу зусиль (фінансових і фізичних).

Проте норма рентабельності інколи сягає 220-280%.

2. Розробка конкурентоспроможного туристичного продукту на внутрішньому ринку, в основі якого пізнавальні тури до об’єктів історико- культурної спадщини світу з використанням цікавих екскурсійних програм та стимулювання попиту на такі тури (як правило, за рахунок поєднання з іншими видами турів — діловими, відпочинковими (оздоровчими), тощо).

Даний напрям є мало витратним, вимагає лише креативного підходу до розробки та ефективного ціноутворення (наприклад, шляхом включення вартості пізнавального туру до програми інклюзів-туру).

Розробка конкурентоспроможного туристичного продукту в даному аспекті відкриє великий за розміром сегмент туристичного ринкудля туристів. Таким чином, необхідність розвитку замкового туризму в світі є обґрунтованою і очевидною для становлення конкурентного туристичного ринку, на якому поки що даний сегмент вільний, а тому дуже привабливий. Це так званий «голубий океан» світ, який цілком виправдано претендує стати унікальною перлиною загальновсесвітнього туристичного ринку.

Враження від відвідин будь-якій європейській країни буде неповним, якщо не побувати в її знаменитих замках і палацах, які у великій кількості розкидані на європейських просторах. Зрозуміло, що в основному мандрівників притягують добре збережені (часто заново відреставровані) замки і палаци в яких зібрані численні колекції унікальних предметів мистецтва і розкоші. Але серед любителів подорожей зустрічаються і ті (особливо хто цікавиться середньовіччям, і всім, що з ним пов’язано), кому буде цікаво доторкнутися до збережених свідчень далеких епох.

31 стр., 15196 слов

Дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві

... курсової роботи є дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві. Об'єкт курсової роботи - ТОВ «ЛАРОС». ... фірми її засновники є власниками певної власності, яку вони вносять як часткою в статутний капітал фірми. Чисельність робітників ... печатку, що містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівкою на його місце знаходження. Повне фірмове найменування ...

Найчастіше інтерес представляє не тільки сам замок, його архітектура, що зберігаються в ньому музейні та архівні цінності, але і його роль в європейській історії і ті історичні персонажі, які або володіли, або хоча б раз з’являлися в ньому, нехай навіть і не при особливих обставин. Долі багатьох замків (широко відомих і не дуже), вельми тісно переплетені з історією світу, починаючи з періоду раннього середньовіччя. У їх стінах здійснювалися ключові події, що знайшли потім своє відображення не тільки в офіційній історичній науці, а й у мистецтві, літературі, кінематографі.

Сьогодні багато з них перетворились в комфортабельні готелі, що дає можливість зупинитися в такому замку і в якійсь мірі відчути себе історичною особистістю (причому знатного походження).

Правда задоволення це не з дешевих, тому якщо кошти обмежені, доведеться задовольнятися оглядом замку як турист, а тут ніж замок менш популярний, тим ціна скромніше.

У багатьох випадках, коли замку не судилося дожити до наших днів в повному здоров’ї, доступ до його руїн може бути абсолютно безкоштовним, або мати чисто символічну плату, що йде на його підтримку і реставрацію.

1.2 Фортеці, замки як краєзнавчо-туристичні ресурси

Замок — будівля або комплекс будівель, що поєднує в собі житлові та оборонно-фортифікаційні споруди. У найбільш поширеному значенні слова — укріплене житло феодала в середньовічній Європі. Велика кількість замків збереглося до наших днів і є визнаними пам’ятками історії та культури.

Найчастіше під словом замок мають на увазі середньовічний європейський замок. Через своє подвійне значення (фортеці та помешкання), середньовічні замки нерозривно пов’язані з фортифікаційною та житловою архітектурою.

З ростом місцевих громад, стало необхідним запровадити більші та надійніші укріплення, які б могли забезпечити сильний захист периметра. Замкові стіни разом з баштами, призначеними для володаря, та з житлом в межах замку для певної частини місцевих мешканців, добре слугували цій меті.

Замки також будувалися для оборони ключових точок місцевості, таких як гірські переходи або гирла річок. Для цієї мети широко використовувалися елементи рельєфу: скелі, ріки, пагорби і таке інше. Ці споруди було задумано як довговічні, завдяки чому багато з них збереглося до наших днів. Переважна більшість з них перетворена на пам’ятки історії та архітектури.

Головними функціями феодального замку з передмістями були:

  • військова (центр військових операцій, засіб військового контролю над округом),
  • адміністративно-політична (адміністративний центр округу, місце, де концентрувалася політичне життя країни),
  • культурно-господарська (ремісничо-торговий центр округу, місце вищої елітарної і народної культури).
    5 стр., 2281 слов

    Анализ информационных интернет источников и по направлению замки луары

    ... для подражания, превратилась в отличительный элемент многих замков Луары. Выступающий широкий карниз состоит из нескольких рядов ... украшения, декорированные живописными персонажами. По традиции, типично французской и готической, инициалы и эмблемы владельцев замка выгравированы в камне: цветки ... залов, соединенных вместе во время больших реставрационных работ середины XIX века. В это же время ...

На відміну від англосаксонських укріплень або оточених стінами міст Константинополя і Антіохії, замки не були громадським захисною спорудою, а були побудовані і належали місцевим дворянам, в основному феодалам. Відповідно, замки були призначені для феодала і його сюзеренів. Повільно-васальна система заснована на взаємозв’язку між сюзереном і його васалами, де в обмін на військову службу васала сюзерен надавав йому свої суверенні землі і чекав лояльності.

Під час першого хрестового походу західні армії зустрічали міста-фортеці і форти, які вони назвали замками, але вони не будуть розглядатися як такі в умовах сучасного визначення. Слід розуміти різницю між фортецею і замком. Якщо замок — це, фактично, одна будова (будівля), в якому в єдине ціле з’єднані і стіни, і мости, і житлові приміщення, і вежі, і рови, і інші споруди, то фортеця — це, по суті, ділянку землі, обнесений стіною з вежами. При цьому територія може бути як щільно забудована (будинками, церквами, складами), Так і порожня — в цьому випадку можна говорити про кріпосне дворі. Крім того, фортеця, як правило, має набагато більшу площу, ніж замок, що і дозволяло забудовувати внутрішній простір фортець різними будівлями.

Термін «замок» також неправильно використовується для позначення будівель, укріплень залізного віку, наприклад, Замок Діви в Дорсеті. Замок використовувався не тільки як фортеця і в’язниця, але, що не менш важливо, як місце, де лицарі могли бенкетувати разом зі своїми товаришами. Хоча замок довгий час служив для захисту від ворожих сил, з часом естетична складова бере верх в архітектурі замків, тому що зовнішній вигляд і розмір є відображенням престижу і влади власника.

Існує помилкове уявлення про те, що замки існували тільки в Європі, де вони виникли, і на Близькому Сході, куди їх перенесли хрестоносці. Всупереч цій точці зору в Японії XVI і XVII століття з’являються аналогічні структури, де вони розвиваються без прямого контакту і впливу з Європи і мають абсолютно іншою історією розвитку, будуються відмінно від європейських замків і розроблені, щоб протистояти атакам зовсім іншого характеру.

Першими попередниками замків були зміцнення VIII-VII століть до н. е., що споруджувалися на території Ассирії. Прототипи замків можна бачити в архітектурі Стародавнього Риму. У цю епоху зміцнювалися заміські палаци римських імператорів, як, наприклад, палац імператора Діоклетіана в Салоні (передмістя сучасного Спліта, Хорватія).

Давньоримські зміцнення мали значний вплив на архітектуру європейських замків епохи Середньовіччя. Фортифікаційні споруди отримали велике поширення у Візантії, звідки вони до IX століття проникли в Західну Європу.

У зв’язку з феодальною роздробленістю і, як наслідок, частими міжусобними війнами, житло феодала повинно було виконувати і оборонну завдання. У Західній Європі замки, як саме житла дворян-феодалів, стали масово з’являтися з X століття ( «озамкованіе» по термінології П. Тубер).

В Англії замкове будівництво досягло найбільшого розквіту в XII столітті.

Із закінченням епохи Середньовіччя замки стали втрачати свою первісну — оборонну — завдання, яка поступилася тепер місце житловий. З розвитком артилерії оборонна завдання замків зникла остаточно; риси замкової архітектури зберігалися лише в якості елементів декору (французький замок Пьерфон, кінець XIV століття).

3 стр., 1108 слов

«Замки, дворцы, усадьбы как основа моделирования познавательных ...

... как Биржаков Н.Б., Квартальнов В.А., Решетников Д.Г., белорусские интернет-порталы, посвященные туризму (vp.by, holiday.by, traveling.by) и др. В рамках работы составлена калькуляция тура ... Основные задачи, поставленные перед написание работы: изучение теоретических основ разработки нового туристического продукта; исследование ... Замковой горе Гродно; экскурсия в Новый замок Гродно; обед с ресторане г. ...

1.3 Збереження і відновлення замкових комплексів

Замкова індустрія — охорона, збереження, експлуатація великих будівель, що мають історичне або архітектурне значення. Ці будівлі — невід`ємний елемент загальнонаціональної культурної спадщини, який необхідно зберігати як свідчення минулого країни.

Найбільш популярні французькі замки-готелі. Користуються популярністю також замки Великобританії, Німеччини, Австрії, Угорщини, Швейцарії, Іспанії, Італії, Чехії, Польщі, Прибалтики. Замковий туризм нині користується найбільшим попитом у Європі — йому надають перевагу майже 30% туристів. В Польщі охороняється близько 1500 замків і фортець, частина з них законсервована й перебуває під постійним наглядом археологів, а частина активно інтегрована у прибуткові готельний, ресторанний, фестивально-анімаційний та екскурсійно-туристичний бізнес. Тобто, замки продовжують жити і служити людям. Аналогічна ситуація має місце в Чехії, де на невеличкій за розмірами території зосереджено аж 3000 фортифікацій, якими опікується не стільки держава, скільки кожна місцева громада країни. А 2/3 чеських замків нині є приватною власністю. Ця обставина не «замкнула» їх перед туристами, а навпаки посприяла настільки тісній інтеграції у туристичний бізнес, що зараз будь-яка туристична подорож у Чехію не обходиться без відвідин принаймні 3-10 замків. Прибутки від замкового туризму у Чехії щорічно сягають рівня 700 — 800 млн. EUR.

В Україні (якщо приблизно просумувати вартість вхідних квитків у десяток обладнаних квитковими касами фортець, перемноживши цю вартість на обсяги екскурсійних потоків) ця цифра не досягає навіть 100 тис.EUR.Приклад успішного поліфункційного використання замку в парковій зоні оприлюднив на засіданні виконавчий директор компанії «Палац Шонбрунн», Вольфганг Кіппес із Австрії. Від 1992 р. палац загосподарювала приватна компанія, де працює 180 осіб. Від 1996 р. палац Шонбрунн внесений до Переліку світової спадщини ЮНЕСКО, і приймає до 9 млн туристів на рік. Усі видатки на утримання палацу сплачує підприємство, яке його експлуатує, однак воно ж є власником і всіх доходів. «Наша головна мета охороняти і реставрувати палац, а для цього ми повинні всякчас дбати про економічну основу. Загалом наш дохід за рік становить 32 млн євро, з них чистого прибутку 13 млн євро. На одного працівника в рік припадає 194 тис. євро, решту ми можемо інвестувати в реставрацію», — пояснив Вольфганг Кіппес. Не менш успішним є й господарювання у Нідерландах компанії «МонументенВахт», про діяльність якої розповів Жак Акербун. «МонументенВахт» на договірній основі із Державним фондом реставрації обстежує пам’ятки архітектури (приватні будинки, храми, замки, вітряки тощо), визначає потребу в реставраційних роботах, на яку власники чи орендарі можуть брати субсидії, позики з низькими відсотками або зменшувати податки. Зацікавлені в діяльності «МонументенВахт» і страхові компанії, бо пильний догляд за пам’ятками різко зменшив число пожеж, а значить і страхових виплат. «Економічна цінність культурної спадщини беззаперечна. Пам’ятки генерують вартість у туристичну інфраструктуру. Тому, коли пам’ятку вже не можна внаслідок її пошкодження використовувати за початковим призначенням, їй слід підшукати альтернативну функцію, як це стало у випадку із нашим славнозвісним храмом-книгарнею», — сказав Жак Акербун. Використання замків і фортець. Клас А: Замки і фортеці, придатні для використання під історико-архітектурні заповідники та музеї. Клас Б: Замки і фортеці, придатні для використання під заклади відпочинку й туризму (тематичні готелі, лицарські ресторани, анімаційні театри-скансени).

Клас В: Замки, фортеці і монастирі, придатні для часткового туристично-краєзнавчого використання (з відведенням окремих приміщень під міні-готелі чи таверни).

Клас Г: Замки і фортеці, туристично-краєзнавче упорядкування яких сприяє їх фізичному збереженню й охороні історичного ландшафту.

Стан збереження замкових комплексів та оцінка їхнього естетичного потенціалу, а також використання замків як об’єктів масового туризму — ці теми стали предметом обговорення на міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася у Львові. Сьогодні Україну відвідує близько 12 млн. туристів щороку. 120 тисяч з них припадає на Львівщину. Проте туристична галузь в Україні сьогодні розвинена недостатньо, хоча в цілому світі спостерігається активізація туристичного бізнесу . У деяких країнах, зокрема в Ірландії, надходження від туризму у держбюджет становлять 5060 відсотків усіх надходжень. Туристична галузь посідає в світі третє місце за прибутками.

2. Популярні країни замкового туризму

2.1 Розвиток замкового туризму Німеччини

Німеччина не пропонує туристам відомих морських курортів, проте вона може зацікавити, перш за все, любителів екскурсійних турів. На території країни розташована величезна кількість замків різних епох, безліч інших визначних пам’яток. замковий туризм фортеця

Цікаво, що Людвіг II, Баварський король, який відрізнявся своєю мрійливістю, почав будівництво незвичайного замка: Нойшванштайн.

На сьогоднішній день Нойшванштайн є одним з найзнаменитіших замків і палаців в Європі. Щороку близько 1,2 мільйона туристів приїжджають подивитися на «замок казкового короля». У літній період близько 6,000 відвідувачів в день проносяться по залах, які колись призначалися тільки одному жителю.

Важко було б придумати місце більш відповідне для розташування замку, однак, потрібно постійно відстежувати рухи в районі фундаменту замку, і стрімкі скелясті стіни потрібно періодично зміцнювати. Суворий клімат також завдає шкоди вапняковим фасадам, які в наступні кілька років потрібно реставрувати деталь за деталлю.

Замок Нойшванштайн («Нова лебедина скеля») — замок XIX століття біля містечка Фюссен і Замку Хоеншвангау в південно-західній Баварії, недалеко від австрійського кордону.

Варто відзначити те, що Нойшванштайн називають «замком» марно, за фактом він ніколи ним не був, оскільки він ніколи не мав оборонного значення. Нойшванштайн — каприз короля, захопленого музикою Вагнера і побудував для свого улюбленого композитора цей замок-палац в дусі його творів, для яких замок служить якійсь ілюстрацією або театральною сценою.

В теперішній час замок є музеєм. Відвідування можливо тільки в складі групи (при цьому видаються автоматичні аудіогіди на різних мовах, включаючи російську).

Для відвідування замку необхідно купити квиток в квитковому центрі (бажаний час можна узгодити на сайті центру) і піднятися до замку на автобусі, а також пішки або на кінній упряжці. Єдина людина, яка «живе» в замку на даний момент і є його охоронцем, — це сторож.

Наступним незвичайним замком Німеччини являється Гогенцоллерн.Хмарний замок буває тільки в казках? На щастя ні! Таке прекрасна споруда — не вигадка, а реальність. Замок Німеччини, Гогенцоллерн, побудований на величезній горі (855 метрів), є одним з кращих зразків німецької культури і архітектури. Він служив резиденцією для династії Гогенцоллернів, які займали престол Пруссії з Середньовіччя до Першої Світової війни. Цей замок був спроектований з ініціативи Фредеріка Вільяма IV і поєднав у собі риси готичного стилю і стилю епохи Відродження.

Ще одним чудовим замком Німеччини є замок Ельц. Біля затишній тихої річки Моссел поблизу містечка Кобленца розташовується справжній середньовічний замок. Він побудований в середині XII століття. Відрізняється Ельц від інших споруд тим, що тут ніколи не було військових битв. Таким чином, замок є істинним представником тієї епохи. Він побудований на двухсотметровому гірському шпилі і оточений густим лісом і річкою. Мальовнича природа, вражаючі лінії і чіткість форм зробили його одним з найбільш унікальних, гарних і популярних замків не тільки Німеччини, але і Європи. До того ж тут до сих пір проживає 34-е покоління родини Ельнц.

Також чудовим творінням Німеччини, тобто замком вважається Левенбург. Цей замок Німеччини унікальний. Його проект задуманий як стилізація романтичних середньовічних руїн. Замок Лева виник в результаті любові до лицарської епохи Вільгельма IX. Саме цю споруду експерти зараховують до найважливіших історичних пам`ятників. Як правило, Левенбург приймають за неоготичну споруду. Колони і вежі, масивні стіни і красива природа вражають багатьох туристів. На жаль, за часів Другої світової війни замок був сильно пошкоджений. Тепер його повністю реконструювали, і він постає перед сучасним поколінням у всій своїй красі!

І на кінець дивовижний замок — Штольценфельс. Прекрасна споруда на річці Рейн славиться своєю історією і красою. Штольценфельс був побудований в 1259 році за ініціативою архієпископа Тріра Арнольда ІІ. Тут часто велися бойові дії, тому спорудження страждало від руйнувань так само, як і інші замки Німеччини. Карта випала так, що в період тривалої Тридцятилітньої війни замок часто використовувався як прикриття, а також як контрольна точка захоплення ворогуючими сторонами. У 1689 році він був практично повністю знищений і лежав занедбаним близько 150 років. Фрідріх Вільгельм Пруський відновив Штольценфельс, а з 2002 року ЮНЕСКО зарахувала цей середньовічний замок до частини Всесвітньої спадщини. Всі ці замки гідні захоплення, і якщо у вас буде можливість відвідати Німеччину, — не забудьте зазирнути в кожне місце і зробити кілька фото. Замки Німеччини — це щось більше, ніж історія.

2.2 Розвиток замкового туризму Португалії

Португалія — країна древньої культури і багатих традицій зодчества, пам’ятники якого — є кам’яним літописом національної історії. Грізний дух війн за незалежність втілився тут в будівлях романського часу. На звільнених землях розгорнулося інтенсивне церковне будівництво, спорудження фортець і укріплених замків. Країною замків здавна називали Кастилії (від ісп. «Castilio» — замок).

Вся португальська архітектура романського періоду відзначена сильним характером. Португалії доводилося постійно захищати свої землі і від маврів і від Кастилії, але вона невпинно прагнула до захоплення сусідньої держави.

Португальські замки — це не тільки ціла сторінка національної історії, а й виразний художній образ, невіддільний від природи країни. Замки, які зазвичай зводилися на височини, володіли типологічною схожістю. Стіни, як правило, зміцнювалися квадратними (рідше круглими) вежами і завершувалися пилкоподібними мавританськими зубцями, особлива роль належала також донжону з зубчастим завершенням, прямокутний масив якого відрізнявся значними розмірами.

Історичну міць держави явно демонструють величні форти, таємничі замки, яких досить багато на просторах Португалії. Багато із замків побудовані маврами, коли вони безроздільно домінували на півострові. На сьогоднішній день на території країни залишилися сотні військових укріплень, які зводилися в різні періоди часу.

Замки і фортеці Португалії, багато з яких до нинішнього моменту зберегли свій первісний вигляд, дивують своєю монументальністю, силою і величчю.

В Португалії знаходиться замок “Форт Сан Жорж де Ойтавуш”, який розташований між мисами Guia і CaboRaso. Раніше він був відомий як Оплот OitoOvos (Оплот Вісім Яєць), так як знаходився поруч з однойменним пагорбом. Зведення форту завершилося в 1648 році. Форт вписаний в існуючий ландшафт і є прикладом такого роду споруд. Будівництво оборонної лінії захищає узбережжі почалося відразу після Відновлення Незалежності від Іспанії, в 1640 році.Форт Сан Жорж де Ойтавуш знаходиться в стратегічному місці. Служив для захисту зручного місця для висадки ворожих військ. Для цього форт посилили — прокопавши траншею і створивши додатковий вогневий рубіж.

Ще одним цікавим замком Португалії являється “Вежа Белен”.Вежа Белен була спланована як частина оборонної лінії від Кашкайша, ще королем Жуаном II (80-ті роки XV століття).

Точна дата початку будівництва вежі Белен невідома, побудована вона була в період з 1514 по 1520 роки. Архітектором Франсишку де Арруда.Дозорні башти з ребристими куполком, візерункові балкончики, ажурна тераса створюють відчуття тістечка — це архітектурний стиль мануеліно з домішками мавританської культури. Такий незвичайний мікс стилів не випадковий, архітектор Арруда проектував захисні споруди на завойованих португальцями землях в Марокко.Пишне оздоблення фасаду приховує за собою аскетичні порожні інтер’єри.

Наступним чудовим замком є замок Святого Георгія. Замок Святого Георгія є без сумніву, серцем Лісабона. Фортеця, з якої почалася історія міста.Винагородою за підйоми по крутих і вузьких вуличках вам послужать зачаровуючі види з замку Святого Георгія. За товстими стінам замку можна гуляти, видно сріблясту нитку Тежу і океан черепичних дахів Лісабона.

Ще одним замком Португалії, який варто відвідати є замок Мавров. Замок Мавров або замок Сінтри, розташований на одному з пагорбів скелястого масиву гори Синтра. З висоти стін відкривається приголомшливий вид на однойменне місто, атлантичний океан, зелені долини. Історія замку почалася в VIII столітті, коли мусульмани дісталися до іберійського півострова. Замок був побудований в стратегічному місці, звідси маври могли контролювати основні шляхи, що з’єднують Лісабон, Синтру, Мафр і Кашкайш.Одна з легенд говорить, що мусульмани настільки були здивовані перемогою хрестоносців в Лісабоні, що здали замок Сінтри без бою в надії, що незабаром повернуться. В одній з печер поблизу замку сховали скарби.

2.3 Розвиток замкового туризму Швейцарії

У географічному плані Швейцарія країна досить компактна, і на протязі своєї історії, вона завжди була сильно сегментована не тільки з політичних сфер впливу, але і з культурно-етнічних відмінностей. У зв’язку з цим на території нинішньої Швейцарії виникало безліч невеликих середньовічних графств, князівств і інших володінь, що пояснює високу концентрацію замків країни. Адже замки виконували функції адміністративних і оборонних центрів кожного такого панування, іноді розповсюджувався не більше ніж на довколишнє селище. Особливу роль грали замки і в вузьких альпійських долинах, забезпечуючи контроль над важливими торговими шляхами, що з’єднували північ і південь Європи.

Всього в історичних документах згадується більш ніж 1500 замків, розташованих на території сучасної Швейцарії. Лише невелика частина з них змогла зберегтися у своєму первісному (або наближено до початкового) вигляді.

Однак багато замків в наступне середньовіччя вже не використовувалися і до нашого часу збереглися лише у вигляді руїн. Часто господарі кидали їх не бажаючи відновлювати збиток, нанесений в ході численних збройних конфліктів, особливо в період Тридцятирічної війни. Майже у всіх частинах країни, і в містах, і на лісистих гірських схилах і в альпійських долинах можна зустріти доповнюючи пейзаж романтичні руїни колись могутніх споруд.

Одним з цікавих замків Швейцарії являється замок Грюйєр. Замок Грюйєр (Chateau de Gruyeres).

Назва замку походить від журавля, який прикрашає герб міста і фамільний герб графів Грюйер, чиєю резиденцією замок служив з 11 по 16 століття. Після банкрутства чергового графа замок кілька разів змінював господарів, поки, нарешті, не був викуплений кантонів Фрібур. Замок гармонійно поєднує в собі архітектурні стилі восьми століть від раннього середньовіччя до бароко. Замок розташований в 35 км від Фрібурга і 40 км від Вевея.

Наступним творінням Швейцарії є Шильонский замок. Цей замок (Chвteau de Chillon) знаходиться на невеликому скелястому острові в Женевському озері поблизу курорту Монтре. Тільки довгий міст з’єднує замок з материком. Замок був побудований в середині дванадцятого століття, для захисту торговельних шляхів уздовж східного берега Женевського озера. До кінця шістнадцятого століття Шильонский замок втратив свою стратегічну роль і був перетворений у в’язницю. Найвідоміший в’язень замку — монах Франсуа Бонивар, укладений за реформістські проповіді. Після облоги замку жителями Берна (в 1536 році), замок упав, а Бонивар отримав свободу.Ця історія надихнула Байрона, коли він відвідав замок в 1816 році, на написання поеми «Шільйонський в’язень». Замок також ставав місцем дії творів Дюма, Шеллі і Віктора Гюго.

Ще одним чудовим замком Швейцарії є замок Габсбург. Замок Габсбург (Schloss Habsburg) знаходиться в кантоні Ааргау, неподалік від річки Ааре. За легендою своєю назвою замок зобов’язаний яструбу, який сів на фортечні стіни, коли будівництво замку було вже практично завершено (в 1030 році).

Побудував замок граф Радбот, використовував в якості родового імені назва замку і став родоначальником сім’ї Габсбургів — правлячої династії в Європі до початку двадцятого століття.

Наступним замком, який варто відвідати являється замок Монтебелло. Замок Монтебелло — один з трьох замків, що входять в величезну систему оборонного укріплення в Швейцарії. У числі інших, він був побудований на початку 14 ст. і спочатку належав впливовому сімейства Руска з Комо. Руска в ті роки панували в місті і хотіли захистити його від набігів міланських військових. Облог було багато, і фортеця витримувала більшість з них, однак в середині 14 ст. все ж відійшла у володіння міланського герцогства в особі династії Вісконті.У 15 ст. замок Монтебелло став однією з найпотужніших фортець в Швейцарії і заодно Італії.

2.4 Розробка туру

Назва туру: «Там, де народжується казка…»

Вид туру: пізнавальний

Маршрут туру: -Чернівці — Угорщина — Німеччина -Угорщина — Чернівці-

Засіб перевезення: автобус

Тривалість: 6 днів

Категорія туристів: молодь, дорослі

Вартість туру: 12 923грн

Програма туру:

1 день:

11.00 — Зустріч групи туристів в Чернівцях з представником фірми та виїзд з Чернівців.

2 день:

11.00 — Переїзд через Угорщину.

13.00- Приїзд в Німеччину і відвідування замку Гогенцоллерн.

14.00 — Екскурсія.

16.00 — Відвідування баварської столиці — Мюнхена.

17.00 — Вільний час.

19.00 — Поселення в готель “KING’s HOTEL First Class” і ночівля в районі Мюнхена.

3 день:

8.30 — Сніданок.

10.00 — Відвідування замку Нойшванштайн.

12.00 — Екскурсія.

15.00 — відвідання Мюнхен.

17.00 — Вільний час

18.00 — Ночівля в готелі “Bavaria Boutique Hotel”

4 день:

Вільний день

5 день:

9.00 — Сніданок

10.30 — Переїзд в Будапешт

11.00 — Відвідування замку Ельц.

14.00 — Можливе відвідування торгового центру.

17.00 — Виїзд на Батьківщину.

6 день:

9.00 — Прибуття в Чернівці.

Таблиця 1 Розрахунок вартості туру на людину:

1) Витрати на переїзд (туди і назад)

5 200грн

2) Трансфер: протяжність загального шляху

1 196 км

Готель «KING’s HOTEL First Class» (1 доба)

1 148грн

Готель «“ Bavaria Boutique Hotel ”» (1 доба)

1 500 грн

3) Екскурсійне обслуговування (допуск до атракціонів, супровід гіда-перекладача)

1899 грн

4) Медичне страхування

300 грн

5) Оформлення візи

1 680 грн

Загальні витрати на проведення туру

12 923грн

Вартість туру на одну особу ( включно з ПДВ)

14 850 грн (550 у.о.)

Висновок

В процесі даного дослідження було розглянуто: сучасний стан, перспективи розвитку , роль, значення та види замкового туризму в світі.

Тож, можна виділити два основні напрями розвитку замкового туризму:

1. Передача об’єктів замково-фортифікаційного зодчества на певних умовах туристичному бізнесу і перетворення їх на основі реконструкції у готелі, відпочинкові комплекси, розважальні заклади ресторанного сектору туризму у старовинному середньовічному стилі. Даний напрям є досить архітектурно складним і капіталомістким, вимагає великих інвестицій.

2. Розробка конкурентоспроможного туристичного продукту на внутрішньому ринку, в основі якого пізнавальні тури до об’єктів історико- культурної спадщини світу з використанням цікавих екскурсійних програм та стимулювання попиту на такі тури (як правило, за рахунок поєднання з іншими видами турів — діловими, відпочинковими (оздоровчими), тощо).

У другому розділі було досліджено найпопулярніші країни замкового туризму в світі, а саме: Німеччини, Португалії, Шотландії та Швейцарії.

Отже,одним з пріоритетних напрямів розвитку туристичної індустрії в світі неодмінно повинен бути замковий туризм, в основі якого використання об’єктів фортифікаційного зодчества. Тому питання розвитку замкового туризму та підвищення його привабливості на національному та міжнародному рівнях є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку і становлення туристичної галузі країн. В результаті чого, важливим та дедалі популярнішим напрямом замкового туризму у всьому світі є організація весільних та інших урочистих церемоній, що яскраво ілюструє сучасні тенденції наслідування аристократизму поведінки та духу. Це, ще раз доводить те, що сьогодні туризм увійшов до першочергових потреб людства, охопивши всі сфери суспільно-економічного та особистого життя людини.

Список використаної літератури

1.Закон України «Про туризм» ( від 18.11.2005 № 1282-IV.).

2. Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні. Навчальний посібник — Київ. Центр учобової літератури, 2007. — 432 с.

3. Грушка О.Р. Туристичне краєзнавство: Монографія / О.Р.Грушка. — К.: Либідь, 2010. — 270 с.

4. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму .- К.: Слово, 2006

5. Король О. Менеджмент туризму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2010. — 240c.

6.Замки та фортеці: Альбом / упорядкув. Л.Прибєги.- К.: Мистецтво, 2007. — 352с.

7. Менеджмент туристичної індустрії: Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2008. — 662 с.

8. Энциклопедия туризма: Справочник. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 368 с.

9. http://caslall.ru/index.php — сайт з основною інформацією про замковий туризм.