Діяльність туристичного підприємства при виробництві, реалізації та споживанні нового туру «На дністровських хвилях»

Курсовая работа

Зміст

Вступ………………………………………………………………… ……………3

Розділ I. Загальна характеристика туристичного підприємства Західно – українська туристична компанія «ТІС — ТУР»

Розділ II. Діяльність туристичного підприємства при виробництві, реалізації та споживанні нового туру «На дністровських хвилях»

2.1. Технологія виробництва туристичного продукту………….…….. 18

2.2.Особливості туристичної діяльності в процесі реалізації розробленого туру …………………………………………………………..…..27

2.3. Технологія споживання туристичного продукту………………… .30

Висновки………………………………………………………… ………………33

Список використаних джерел …………………………………………………35

Додатки…………………………………………………………… ……………..36

Вступ

У наш час неможливо уявити собі існування та роботу туристичної сфери без діяльності туристичних підприємств, що спеціалізуються на розробленні та просуванні туристичного продукту, тісно співпрацюють із закладами харчування, розміщення , культурно-видовищними закладами послуги яких є необхідними для повноцінної реалізації туру.

Актуальність теми полягає в тому, що знання процесів технології та організації надання туристичних послуг підприємством є основою для ефективної роботи фірми.

Метою цієї курсової роботи є аналіз діяльності туристичної фірми на прикладі Західноукраїнської туристичної компанії «ТІС — ТУР» та розробка нового туру на тему «На дністровських хвилях».

Основні завдання написання курсової роботи:

Об’єктом дослідження курсової роботи є Західно – українська туристична компанія «ТІС-ТУР», яка спеціалізується на внутрішньому туризмі.

Предмет дослідження – технологія та організація, надання туристичних послуг туристичним підприємствовом «ТІС-ТУР»

Під час написання курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як літерат, описов. Математичний, наочний та ін.

Основними джерелами інформації слугували підручники, посібники, та інші літературні джерела туристичної тематики, ресурси туристичних сайтів (загалом 15 джерел інформації).

Від того, на скільки правильно сплановані процеси технології та організації туристичних послуг, залежить успішність діяльності Західно – української туристичної компанії «ТІС-ТУР» на ринку туристичних послуг, а також перспективи її подальшого функціонування та розвитку, в цьому полягає практичне значення курсової роботи.

31 стр., 15196 слов

Дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві

... курсової роботи є дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві. Об'єкт курсової роботи ... туристичної фірми її засновники є власниками певної власності, яку вони вносять як ... Надання туристичних послуг ... Тур" - Сімферополь, ”Марікон” - Донецьк; Чорногорія: "Міст Тур" - Львів; Одеса: "Веста Тур" - Одеса, "Марікон" - Донецьк; Ізраїль: "Веста Тур" ... повне фірмове найменування ...

Дана Курсова робота складається з вступу, основної частини (II розділів), висновків, списку використаних джерел, додатків. В першому розділі була подана організаційна структура та основні напрямки діяльності Західно-української туристичної компанії «ТІС-ТУР», запропонована до розгляду програма організації туристичних маршрутів. У другому розділі курсової роботи представлена розробка туру на тему «На дністровських хвилях». Загальний обсяг роботи становить 39 сторінок.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВВА ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «ТІС — ТУР»

Організації, які займаються формуванням та реалізацією турів, наданням різноманітних туристичних послуг називаються туристично – екскурсійними.

На практиці вони можуть називатися по-різному: туристичні фірми, туристичні бюро та агентства, екскурсійні бюро і т. ін. Але щодо виду підприємницької діяльності на туристичному ринку, їх можна поділити на туристичних операторів( туроператор) та туристичних агентів (турагент) [2;105-106].

Туроператор – це юридична або фізична особа, яка здійснює, на основі ліцензії, діяльність по формуванню, просуванню та реалізації туристичного продукту.

Основним завданням туроператора є створення туру, підкріпленого программою обслуговування (програма обслуговування — план заходів, спрямованих на задоволення інтересів подорожуючих, які визначають призначення і вид туру).

За видом діяльності туроператори можуть бути:

  • туроператорами масового ринку — продають велику кількість турпродукту, сформованого на масовий попит та наперед визначені місця відпочинку;
  • спеціалізованими туроператорами — це оператори, які спеціалізуються на окремо визначеному продукті або сегменті ринку (певна країна, певний вид туризму і т.ін.).

За місцем діяльності туроператори бувають:

  • внутрішні оператори — формують турпродукт для споживання громадянами своєї країни в межах країни;
  • виїзні оператори — формують турпродукт для споживання громадянами своєї країни за кордоном;
  • оператори на прийомі — базуються в місці призначення і обслуговують

прибулих іноземних туристів [7].

Західно – українська туристична компанія «Тіс-тур» є спеціалізованим туроператором, тобто спеціалізується на певних видах туризму: рафтинг(р. Дністер, р. Черемош) та піший туризм (Карпати).

У більш загальному розумінні туроперейтингу туроператорів прийнято поділяти на ініціативних та рецептивних.

Ініціативні – це туроператори, які відправляють туристів за кордон або в інші регіони за домовленістю із приймаючими операторами або безпосередньо з туристичними підприємствами.

Рецептивні – це туроператори на прийомі, тобто ті, які комплектують тури і програми обслуговування в місцях прийому й обслуговування туристів, використовуючи прямі угоди із постачальниками послуг [2;106].

4 стр., 1529 слов

Сільський зелений туризм – як провідна галузь міжнародно-туристичної ...

... і майна, які належать їм на правах власності відповідно до законодавства України [2]. Сільський зелений туризм як складний, багатовимірний об'єкт управління може розглядатися в рамках різних ... і ін.); об'єднання громадян, діяльність яких направлена на забезпечення необхідних умов діяльності сільського зеленого туризму [2]. Під категоризацією розуміється комплексна оцінка приміщень, що надаються для ...

Об’єктом дослідження є Західно – українська туристична компанія «ТІС-ТУР», займається туроператорською діяльністю. Першим і найважливішим завданням компанії є популяризація туристичних принад західного регіону України, розвиток молоді у спортивному та патріотичному дусі, побудова конкурентноспроможної туристичної інфраструктури.

Приватне підприємство знаходиться за адресою: м. Тернопіль; пр-т. С. Бендери, 15, що неподалік від центру міста. Туристична фірма розташована у мальовничому куточку Тернополя, — поблизу парку Слави, у приміщенні центрального стадіону міста. (Додаток А.)

Зв’язатись із туристичною фірмою можна за контактним телефоном: (0352) 52-64-00, моб. 0673936876, або по e-mail: tistour8@gmail.com

Західно-українська туристична компанія «ТІС-ТУР» була заснована у 2005 році, як одна із перших, що спеціалізується на внутрішньому туризмі.

Здійснення туроператорської та турагентської діяльності відповідно до ст. 17 Закону № 324/95-ВР можливо лише за наявності ліцензії на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності.

Цю норму визначено також Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-III (зі змінами та доповненнями), який є основним у сфері ліцензування і визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування та відповідальність суб’єктів господарювання й органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування [9].

Для отримання ліцензії на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності суб’єкти господарювання повинні звернутися до Держтурадміністрації України із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До такої заяви додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, та додаткові документи згідно з п. 27 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 [9].

Суб’єкт господарської діяльності, який отримав ліцензію на туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліцензії на турагентську діяльність.

Суб’єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова «туроператор» і «турагент» без отримання ним ліцензії на здійснення відповідно туроператорської чи турагентської діяльності [2;111- 112].

Західно – українська туристична компанія «ТІС — ТІС» має в наявності документ, який засвідчує право фірми на здійснення тур операторської діяльності, — ліцензію №020428, отриману восьмого травня 2006 року (Додаток Б).

Ефективність діяльності туристичного підприємства багато в чому залежить від його організаційної структури, принципів її побудови та постійного вдосконалення.

Організаційна структура посідає особливе місце у внутрішньому середовищі туристичного підприємства.

9 стр., 4462 слов

Державні органи управління туристичною роботою

... політики в галузі туризму 1.1. Туристична галузь, як обєкт державного управління Туризм у багатьох ... така модель, питання розвитку туристичної діяльності в країні вирішуються в "надрах" ... структура U.S. Travel and Tourism Administration (USTTA), що відповідала за розвиток туризму ... якого функціонують Державний секретаріат з питань туризму та Управління туризму. Дані органи відповідають за управління ...

Організаційна структура туристичного підприємства – це впорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, які перебувають між собою у сталих відносинах, що забезпечує їх функціонування і розвиток як єдиного цілого [6;102].

Елементи структури – це окремі працівники, служби та інші ланки, задіяні в діяльності фірми, а відносини між ними підтримуються завдяки зв’язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні та вертикальні.

Горизонтальні зв’язки мають характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв’язки – це зв’язки підпорядкування, необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто за наявності декількох рівнів управління [6;102 — 103].

Західно-українська туристична компанія «ТІС — ТУР» не має сильно розгалуженої організаційної структури. Це невелика фірма з обмеженим штабом працівників.

На туристичній фірмі «ТІС – ТУС» лише троє працівників: директор підприємства, менеджер та бухгалтер. Їх права та обов’язки прописані у посадових інструкціях (Додаток В).

Кожній організаційній будові господарства відповідає певна структура управління, яка визначається системою взаємопідлеглості та характером відносин між управлінськими працівниками різних рівнів управління.

Організаційна структура управління — це сукупність управлінських ланок, розташованих у суворій підпорядкованості і яка забезпечує взаємозв’язок між керуючою і керованою системами.

В управлінській практиці індустрії гостинності найбільш поширені такі типи організаційних структур:

  • лінійний;
  • функціональний;
  • лінійно-функціональний.

Лінійна організаційна структура управління характеризується тим, що на чолі кожного структурного підрозділу знаходиться керівник, наділений усіма повноваженнями, що здійснює усі функції управління.

Функціональна організаційна структура управління — це коли накази делегуються керівником вищого рівня управління, який керує певною функцією менеджменту, керівнику нижчого рівня, який керує аналогічною функцією.

Недоліки лінійної і функціональної структури значною мірою усуваються лінійно-функціональними структурами [12].

Управлінська праця є особливим видом трудової діяльності, яка виникла в результаті складного історичного процесу розвитку виробництва. Оскільки вагомою фігурою в діяльності будь-якого підприємства є керівник, то доречно зазначити, що це особа, яка наділена правом приймати рішення в межах даних йому повноважень, який також повинен володіти умінням дискусії, бути обізнаним у сфері трудових правовідносин, та не лише знати права і обов’язки працівників, але й сприяти їх дотриманню; уміло використовувати засоби заохочення та стягнення.

Західно-українська туристична компанія «ТІС — ТУР» має лінійну структуру управління (рис.1.1).

рис.1.1

Менеджер туристичної компанії «ТІС-ТУР» виконує такі функції: